Restaurant hero image

Yummy Yummy Chinese Restaurant

132-06 Cross Bay Boulevard, Ozone Park, NY 11417

Yummy Yummy Chinese Restaurant - Ozone Park, NY

132-06 Cross Bay Boulevard, Ozone Park, NY 11417 Call us today: (718) 848-0808